بلاگ

فرار از مالیات

اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی (قسمت دوم)

تعریف اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی همانگونه که بیان شد، مدل های...

ادامه مطلب...
اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی (قسمت اول)

اغلب سیاست های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم گیری مالیات دهندگان بر...

ادامه مطلب...
بازگشت به بالا