بلاگ

حسابرسی سازمانی

حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران (قسمت دوم)

دانیل دنیسون تحقیقاتی را در زمینه فرهنگ سازمانی و تغییر در سازمان...

ادامه مطلب...
حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران (قسمت اول)

در سازمان ها از فرهنگ سازمانی به عنوان مسئله نرم یاد می...

ادامه مطلب...
بازگشت به بالا