بلاگ

نظام مالیاتی

موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی (قسمت دوم)

اندازه گیری پایه مالیاتی در پیچیدگی مالیاتی یکی از مؤلفه های کلیدی...

ادامه مطلب...
راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی (قسمت اول)

با تفکیک مدیریت از مالکیت مشکلات نمایندگی بسیاری بین گروه های مختلف...

ادامه مطلب...
موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی (قسمت اول)

تعیین در آمد مشمول مالیات، تشخیص و وصول آن تابع مقررات و...

ادامه مطلب...
اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی (قسمت سوم)

مالیات و فرار مالیاتی در ایران مالیات به دلیل اهمیت آن در...

ادامه مطلب...
اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی (قسمت دوم)

تعریف اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی همانگونه که بیان شد، مدل های...

ادامه مطلب...
بازگشت به بالا