بلاگ

مفاهیم حسابرسی

اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی (قسمت دوم)

رسوایی های حسابداری اخلاق حسابداری برای کنترل دشوار به نظر می رسد...

ادامه مطلب...
نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی (قسمت دوم)

در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس بر این باور هستند که روابط...

ادامه مطلب...
اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی (قسمت اول)

حسابداری قلب یک واحد تجاری می باشد و حسابرسی مانند یک پزشک...

ادامه مطلب...
نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی (قسمت اول)

هدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی...

ادامه مطلب...
حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران (قسمت دوم)

دانیل دنیسون تحقیقاتی را در زمینه فرهنگ سازمانی و تغییر در سازمان...

ادامه مطلب...
بازگشت به بالا