بلاگ

تازه های حسابداری

حسابداری؛ علم یا هنر (قسمت اول)

برخی از تعاریف ارایه شده برای حسابداری حتی در مراجع و منابع...

ادامه مطلب...
اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی (قسمت سوم)

مشکلات اخلاقی حسابداری و حسابرسی در دنیای امروز بازار رقابتی خدمات حسابداری:...

ادامه مطلب...
آزادیهای مدنی و توسعه حسابداری (قسمت سوم)

ایجا دیناری و جسه دیلارد در تحقیقی با عنوان سیاست جمع گرایی،...

ادامه مطلب...
اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی (قسمت دوم)

رسوایی های حسابداری اخلاق حسابداری برای کنترل دشوار به نظر می رسد...

ادامه مطلب...
موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران (قسمت دوم)

فرضیه های تحقیق با توجه به مبانی نظری ارائه شده و بررسی...

ادامه مطلب...
بازگشت به بالا