بلاگ

اصول حسابداری

آزادیهای مدنی و توسعه حسابداری (قسمت سوم)

ایجا دیناری و جسه دیلارد در تحقیقی با عنوان سیاست جمع گرایی،...

ادامه مطلب...
اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی (قسمت دوم)

رسوایی های حسابداری اخلاق حسابداری برای کنترل دشوار به نظر می رسد...

ادامه مطلب...
موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران (قسمت دوم)

فرضیه های تحقیق با توجه به مبانی نظری ارائه شده و بررسی...

ادامه مطلب...
آزادیهای مدنی و توسعه حسابداری (قسمت دوم)

در ۲۵ سال گذشته مطالعات حسابداری به طور با اهمیتی بر گستره...

ادامه مطلب...
اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی (قسمت اول)

حسابداری قلب یک واحد تجاری می باشد و حسابرسی مانند یک پزشک...

ادامه مطلب...
بازگشت به بالا