بلاگ

admin

حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران (قسمت اول)

در سازمان ها از فرهنگ سازمانی به عنوان مسئله نرم یاد می...

ادامه مطلب...
اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی (قسمت دوم)

تعریف اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی همانگونه که بیان شد، مدل های...

ادامه مطلب...
اخلاق حسابداری (قسمت سوم)

سؤال مهم این است که حسابداری به عنوان یک حرفه چگونه میتواند...

ادامه مطلب...
حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی (قسمت دوم)

حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی هم اکنون باور عمومی این است که...

ادامه مطلب...
اخلاق حسابداری (قسمت دوم)

مشکلات اخلاقی حسابداری در اقتصاد امروز  تمرکز واحدهای تجاری برای به حداکثر...

ادامه مطلب...
بازگشت به بالا