بلاگ

admin

موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی (قسمت اول)

تعیین در آمد مشمول مالیات، تشخیص و وصول آن تابع مقررات و...

ادامه مطلب...
موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران (قسمت اول)

در توسعه اقتصادی هر کشور، نظام حسابداری وظیفه فراهم ساختن اطلاعات مالی...

ادامه مطلب...
آزادیهای مدنی و توسعه حسابداری (قسمت اول)

آزادی مدنی می تواند موجب رشد و شفافیت روابط انسان ها، کار...

ادامه مطلب...
حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران (قسمت دوم)

دانیل دنیسون تحقیقاتی را در زمینه فرهنگ سازمانی و تغییر در سازمان...

ادامه مطلب...
اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی (قسمت سوم)

مالیات و فرار مالیاتی در ایران مالیات به دلیل اهمیت آن در...

ادامه مطلب...
بازگشت به بالا