بلاگ

admin

آزادیهای مدنی و توسعه حسابداری (قسمت دوم)

در ۲۵ سال گذشته مطالعات حسابداری به طور با اهمیتی بر گستره...

ادامه مطلب...
نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی (قسمت دوم)

در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس بر این باور هستند که روابط...

ادامه مطلب...
اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی (قسمت اول)

حسابداری قلب یک واحد تجاری می باشد و حسابرسی مانند یک پزشک...

ادامه مطلب...
راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی (قسمت اول)

با تفکیک مدیریت از مالکیت مشکلات نمایندگی بسیاری بین گروه های مختلف...

ادامه مطلب...
نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی (قسمت اول)

هدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی...

ادامه مطلب...
بازگشت به بالا