page-header
بلاگ

تازه های خدمات مالی و حسابداری

در سرزمین حسابداری، ماجراجویی کنید

حسابداری؛ علم یا هنر (قسمت اول)

برخی از تعاریف ارایه شده برای حسابداری حتی در مراجع و منابع...

ادامه مطلب...
اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی (قسمت سوم)

مشکلات اخلاقی حسابداری و حسابرسی در دنیای امروز بازار رقابتی خدمات حسابداری:...

ادامه مطلب...
آزادیهای مدنی و توسعه حسابداری (قسمت سوم)

ایجا دیناری و جسه دیلارد در تحقیقی با عنوان سیاست جمع گرایی،...

ادامه مطلب...
اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی (قسمت دوم)

رسوایی های حسابداری اخلاق حسابداری برای کنترل دشوار به نظر می رسد...

ادامه مطلب...
موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران (قسمت دوم)

فرضیه های تحقیق با توجه به مبانی نظری ارائه شده و بررسی...

ادامه مطلب...
موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی (قسمت دوم)

اندازه گیری پایه مالیاتی در پیچیدگی مالیاتی یکی از مؤلفه های کلیدی...

ادامه مطلب...
آزادیهای مدنی و توسعه حسابداری (قسمت دوم)

در ۲۵ سال گذشته مطالعات حسابداری به طور با اهمیتی بر گستره...

ادامه مطلب...
نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی (قسمت دوم)

در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس بر این باور هستند که روابط...

ادامه مطلب...
اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی (قسمت اول)

حسابداری قلب یک واحد تجاری می باشد و حسابرسی مانند یک پزشک...

ادامه مطلب...
بازگشت به بالا