رسوایی های حسابداری

اخلاق حسابداری برای کنترل دشوار به نظر می رسد در حالی که حسابداران و حسابرسان باید منافع عموم مردم را در نظر بگیرند (که به اطلاعات جمع آوری شده در حسابرسی بستگی دارد(، در حالی که مطمئن هستند توسط شرکتی که حسابرسی آن را انجام می دهند مشغول به کار باقی مانده اند. باید در نظر بگیرند که چگونه به بهترین نحو استانداردهای مشاوره حسابداری را به کار ببرند حتی زمانی که با مسائلی روبرو شده اند که می تواند باعث بشود یک شرکت شکست قابل توجهی را متحمل بشود یا حتى منحل گردد. با توجه به رسوایی های متعدد خدمات حسابداری ، منتقدان حسابدار اعلام کرده اند که زمانی که مشتری می پرسد “دو بعلاوه دو چند می شود؟” حسابدار به احتمال زیاد پاسخ می دهد “دوست دارید چند بشود؟”. این روند تفکر به همراه دیگر انتقادهای مسائل حرفه با تضاد منافع، منجر به ایجاد استانداردهای مختلف حرفه ای شده است در حالی که در محیط کاری تاکید بر اخلاق می باشد.
نقش حسابداران برای جامعه مهم می باشد. حسابداران به عنوان خبرنگاران مالی و واسطه گران در بازارهای سرمایه می باشند و تعهد اولیه خود را مدیون منافع عموم مردم هستند. اطلاعاتی که آن ها ارائه می نمایند در کمک به مدیران، سرمایه گذاران و دیگران در تصمیم گیری های مهم اقتصادی حیاتی می باشد. بر این اساس، ناشایستگی های اخلاقی توسط حسابداران می تواند برای جامعه مضر باشد، در نتیجه در مردم بی اعتمادی و در عملیات بازار سرمایه اختلال ایجاد می نماید.
هر مجموعه از حساب های منتشر شده مبتنی بر کتاب هایی می باشد که به آرامی پخته شده اند یا به طور کامل سرخ شده اند. ارقامی که دو بار در سال تغذیه می شوند به منظور حمایت از مجرم تغییر می کنند. این بزرگ ترین ترفند حریف می باشد از زمان اسب تروجان. … در حقیقت این حقه به طور کامل جالب به نظر می رسد. کاملا مشروع است. حسابداری خلاق است.
از دهه ۱۹۸۰ تا کنون رسوایی های متعدد در یک موسسه حسابداری وجود داشته اند که به صورت گسترده توسط رسانه ها گزارش شده اند و اتهامات تقلب، درخواست های حمایت از ورشکستگی، و بسته شدن شرکت ها و شرکت های حسابداری را به وجود آورده اند.رسوایی ها نتیجه حسابداری خلاق، تحلیل مالی گمراه کننده، و همچنین رشوه خواری بودند. شرکت های متعدد مسائلی در رابطه با کلاه برداری در یک موسسه حسابرسی داشته اند. یکی از گسترده ترین نقص های اخلاق حسابداری در بر گیرنده انرون بود، یک شرکت چند ملیتی، که برای چندین سال یک دیدگاه درست یا عادلانه در خصوص صورت های مالی خود نشان نداده بود. حسابرس آن ها آرتور اندرسون ، یک شرکت حسابداری یکی از “پنج بزرگ” را مدنظر قرار داد، به اعتبار حساب ها با وجود عدم دقت های موجود در صورت های مالی پایان داد. زمانی که فعالیت های غیر اخلاقی گزارش داده شدند، نه تنها انرون منحل گردید بلکه آرتور اندرسون نیز کسب و کار را ترک نمود. سهامداران نرون ۲۵ میلیارد دلار را که حاصل ورشکستگی شرکت بود از دست دادند. اگر چه تنها بخشی از کارمندان آرتور اندرسون در رسوایی دخالت داشتند، بسته شدن شرکت منجر به از دست دادن ۸۵۰۰۰ شغل شد.
علل حسابداری متقلب برگرفته از مسائل متعدد می باشد. این مشکلات معمولا در نهایت به روشنایی منتهی می شوند و می توانند نه تنها شرکت بلکه همچنین حسابرسان را به دلیل کشف نکردن یا آشکار نکردن اظهار غلط نابود کنند. مطالعات متعددی پیشنهاد نموده اند که فرهنگ سازمانی شرکت و همچنین ارزش هایی که شرکت بر آن تاکید دارد ممکن است به صورت منفی رفتار حسابدار را تغییر بدهند. این محیط می تواند منجر به تخریب ارزش های اخلاقی بشود که از دانشگاه ها آموخته شده اند.
تا سال ۱۹۷۷، قوانین اخلاقی مانع شده اند که حسابداری و شرکت های حسابرسی به مشتریان تبلیغ بشوند. زمانی که قوانین برداشته شدند، هزینه های صرف شده در خصوص تبلیغات توسط بزرگ ترین شرکت های CPA از ۴ میلیون دلار در دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در دهه ۲۰۰۰ رسید. منتقدان ادعا دارند که، با اجازه تبلیغ به شرکت ها، سمت کسب و کار از سمت حرفه ها پا را فراتر نهاده است، که همین امر منجر به تضاد منافع شده است. این تمرکز منجر به وقوع تقلب شد، و باعث شد شرکت ها، طبق آرتور بومنا …”خدماتی را ارائه بدهند که باعث می شود نسبت به حسابرسان بیشتر مشاوران کسب و کار باشند. در حالی که شرکت های حسابداری کمتر به اجرا و مشاوره حسابرسی با دستمزد پائین علاقه مند هستند با توجه به تمرکز بیشتر بر خدمات کسب درآمد بالاتر از قبیل مشاوره، مشکلات به وجود آمدند. این بی توجهی برای عدم وجود زمان صرف شده در حسابرسی منجر به عدم توجه به حسابداری خلاق و متقلب شد.
مقاله ۲۰۰۷ در مجله مدیریتی خدمات حسابرسی نه عامل مهم را تعیین نمود که در شکست های اخلاقی به حسابداران کمک نمودند براساس نظرسنجی از ۶۶ عضو انجمن بین المللی حسابداران. عوامل عبارتند از (به ترتیب مهم ترین): ” منافع شخصی، عدم حفظ بی طرفی و استقلال، قضاوت حرفه ای نامناسب، عدم حساسیت اخلاقی، رهبری نامناسب و فرهنگ بیمار، عدم مقاومت در برابر تهدیدات حمایتی، عدم صلاحیت، عدم حمایت سازمانی و همکاری و عدم پشتیبانی حرفه ای.”عامل اصلی، منافع شخصی، انگیزه حسابدار است تا به نفع خود عمل کند یا زمانی که با تضاد منافع روبرو می شود. به عنوان مثال، اگر حسابرس مسئله ای با یک حساب داشته باشد حسابرسی می نماید، اما مشوق های مالی برای نادیده گرفتن این مسائل دریافت می نماید، حسابرس ممکن است به صورت غیر اخلاقی عمل نماید.

اخلاق در حسابداری

اخلاق در حسابداری

تهدیدهای اخلاقی در حرفه یک شرکت حسابرسی

وضعیتها و روابط گوناگونی می تواند مخاطرات را به وجود آورد. در مواردی که یک وضعیت یا رابطه سبب مخاطره می شود، آن مخاطره می تواند رعایت اصول بنیادی را توسط حسابدار حرفه ای، خدشه دار یا چنین به نظر رسد که خدشه دار می کند. یک مخاطره می تواند بر رعایت بیش از یک اصل بنیادی تأثیر بگذارد.
خطرها می تواند در یک یا چند دسته زیر قرار گیرد:
الف- خطر منافع شخصی: خطر این که منافع مالی یا غیر مالی بتواند به گونه ای نامناسب بر قضاوت یا رفتار حسابدار حرفه ای تأثیر بگذارد.
ب – خطر خودبینی در تجدید نظر: خطر این که حسابدار حرفه ای، ارزیابی دوباره و تجدید نظر در نتایج کار یا قضاوتی که پیشتر، آن کار یا قضاوت را خودش، همکار حرفه ای همان مؤسسه یا همکار سازمانی وی انجام داده است و بر اساس آن، برای ارائه نظر حرفه ای درباره خدمات جاری اش بر آن اتکا می کند را به گونه ای مناسب انجام ندهد.
پ – خطر حمایت یا مخالفت : خطر این که حسابدار حرفه ای از صاحبکار یا کارفرمایش ، به گونه ای طرفداری نماید که واقع بینی وی را خدشه دار کند.
ت – خطر قرابت: خطر این که حسابدار حرفه ای به دلیل رابطه دراز مدت یا نزدیک با صاحبکار یا کارفرمایش، به حفظ منافع آنان یا پذیرش کارشان تمایل زیادی داشته باشد.
ث – خطر تهديد: خطر این که حسابدار حرفه ای به دلیل فشارهای واقعی دیگران یا ترس از فشارهای متصور، شامل نفوذ نا بجا بر حسابدار حرفه ای، از اقدام واقع بینانه باز داشته شود.


برگرفته از: قربانی گوگدرقی، امیر و یگانه فرد، صبا، 1398،اخلاق، حلقه گمشده حسابداری و حسابرسی، هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری